China

USA

USA

Canada

Canada

UK

UK

Europe

Europe

Japan

Japan

China

China

#Dek65 ฟังทางนี้! เจาะลึกทุกเรื่องเรียนต่อในระดับปริญญาตรีฟินแลนด์พร้อมโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบการศึกษา

#Dek65 ฟังทางนี้! เจาะลึกทุกเรื่องเรียนต่อในระดับปริญญาตรีฟินแลนด์พร้อมโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบการศึกษา

อ่านต่อ
GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!!  ฟรีค่าสมัครสอบ

GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!! ฟรีค่าสมัครสอบ

อ่านต่อ
Finland

Finland

อ่านต่อ
สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

อ่านต่อ
GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

อ่านต่อ
Ireland

Ireland

อ่านต่อ

 

 China

ประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจของโลกและยังเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วย จึงทำให้ภาษาจีน (Mandarin) กำลังเริ่มมีบทบาทและความสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษ ทั้งต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก ทางโครงการ GIE ได้รับการสนับสนุนทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากองค์กรทางการศึกษาของประเทศจีน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

 

  1. นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีนหรือสอบวัดระดับภาษาจีนได้น้อยกว่า HKS4 สามารถสมัครได้ แต่ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ และจะต้องไปเข้าเรียนคอร์สเสริมภาษาจีนในขณะที่เรียนอยู่ที่นั่น โดยจะต้องเรียนวิชาสามัญอื่นๆควบคู่ไปด้วย

 

  1. นักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาจีนหรือสอบวัดระดับภาษาจีนได้มากกว่า HKS4 หรือเทียบเท่า จะสามารถเข้าเรียนวิชาสามัญได้ทุกวิชาโดยไม่ต้องเรียนคอร์สเสิรมภาษาจีน

 

เยาวชนที่ต้องการสมัครเพื่อร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

พร้อมเปิดรับประสบการ์ณใหม่ๆให้กับชีวิต มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีผลการเรียนรายวิชาทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

วิธีการสมัครเบื้องต้น

  1. สมัครออนไลน์ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.giethailand.com
  2. สมัครกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ ในกรณีที่ทางโรงเรียนเป็นศูนย์ของ GIE
  3. สมัครทางโทรสาร โดยสามารถส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งทางโทรสารมาที่ 02-675-5278

โดยผู้สมัครจะได้รับเอกสารรับรองการสมัครและหมายเลขประจำตัวสอบเพื่อยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก

  1. สมัครด้วยตัวเองที่ GIE Education

43 ตึกไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น7 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

Tel. 02-675-5899 Fax. 02-675-5278

Website: www.giethailand.com

  1. ค่าสมัครสอบ 300 บาท