• GIE Thailand
  • HOME
  • คำถามพบบ่อย

  คำถามพบบ่อย

  เรียนที่โรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน

  ถ้าเป็น J-1 จะเรียนที่โรงเรียนรัฐบาล และถ้าเป็น F-1 จะมีให้เลือกเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนครับ

  ที่พักเป็นแบบไหน? จะปลอดภัยไหม?

  ถ้าเป็น J-1, F-1 Public school, แคนาดา และยุโรป จะพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ส่วน F-1 Private, ญี่ปุ่น และจีน จะพักกับหอพักของโรงเรียนครับ ซึ่งทั้งครอบครัวอุปถัมภ์และหอพักของทางโรงเรียนได้ผ่านการตรวจสอบและดูแลด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ในประเทศและเขตพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราได้รับความปลอดภัยครับ

  ถ้าเป็นทุนทำไมต้องจ่ายตังค์เพิ่ม?

  การให้ทุนของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ทั้งจำนวนทุนและจำนวนเงินสนับสนุน บางประเทศได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาล บางประเทศได้รับทุนสนับสนุนโดยตรงจากทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้จะได้รับทุนสนับสนุนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่ไม่ได้คลอบคลุมซึ่งถูกเรียกว่าค่าใช้จ่ายสมทบ

  ถ้ามีปัญหากับ Host Family จะทำยังไง?

  นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่คลาสสิคที่สุดตลอดกาล น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการแจ้งขั้นตอนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Host Family ว่า ขั้นแรกถ้ามีปัญหากับ Host ก็ให้เปิดอกคุยกับ Host ก่อน และถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ปรึกษากับผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ที่น้องอยู่ ซึ่งเราเรียกว่า Area Representative เพื่อให้ AR เข้ามาช่วยพูดคุยกับ Host ให้ และถ้าทาง AR ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะรายงานเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่ของแต่ละประเทศ

  อยู่ที่นู่นถ้ามีปัญหาจะมีคนดูแลไหม?

  ที่นู่นน้องๆทุกคนจะมีผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ที่น้องอยู่ ซึ่งเราเรียกสั้นๆว่า AR เพื่อคอยช่วยดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ

  กลับมาต้องซ้ำชั้นไหม?

  ป็นคำถามสุดคลาสสิคอันดับสอง ซึ่งต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนกว่า 99.99% อนุญาตให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเมื่อกลับมาแล้วไม่ต้องซ้ำชั้น และจะทำการเทียบโอนหน่วยกิตให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยอ้างอิงจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องไปเลือกลงวิชาเรียนตามแผนการเรียนที่นักเรียนได้เรียนอยู่ เพื่อที่จะสามารถนำคะแนนจากรายวิชาเหล่านั้นมาเทียบโอนได้อย่างสอดคล้องกัน

  แล้วเรื่องเรียน รด. จะทำอย่างไร?

  นักเรียนชายที่เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถขอใบลาพักการเรียนรักษาดินแดนได้จากทาง GIE เพื่อคงสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหารเอาไว้ และเมื่อกลับมาสามารถไปเรียนต่อได้ และจะไปเรียนปี 3 ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1

  ไปช่วงชั้นอะไรดีที่สุด?

  โดยส่วนมากนักเรียนที่ไปจะอยู่ในช่วงชั้น ม.4-5 ส่วน ม.6 จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมไปเพราะจะต้องกลับมาซ้ำภาคเรียนที่ 2 ยกเว้นไปแบบโครงการพิเศษที่สามารถจบ ม.6 และรับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่นู่ได้เลย

  ถ้าไปแล้วชอบ อยากเรียนที่นู่นต่อสามารถทำได้ไหม?

  สามารถทำได้ครับ โดยแจ้งความประสงค์ศึกษาต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของ GIE ก่อนจบโครงการ