Q&A

USA

USA

Canada

Canada

UK

UK

Europe

Europe

Japan

Japan

China

China

#Dek65 ฟังทางนี้! เจาะลึกทุกเรื่องเรียนต่อในระดับปริญญาตรีฟินแลนด์พร้อมโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบการศึกษา

#Dek65 ฟังทางนี้! เจาะลึกทุกเรื่องเรียนต่อในระดับปริญญาตรีฟินแลนด์พร้อมโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบการศึกษา

อ่านต่อ
GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!!  ฟรีค่าสมัครสอบ

GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!! ฟรีค่าสมัครสอบ

อ่านต่อ
Finland

Finland

อ่านต่อ
สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

อ่านต่อ
GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

อ่านต่อ
Ireland

Ireland

อ่านต่อ

เรียนที่โรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน

ถ้าเป็น J-1 จะเรียนที่โรงเรียนรัฐบาล และถ้าเป็น F-1 จะมีให้เลือกเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนครับ

ที่พักเป็นแบบไหน? จะปลอดภัยไหม?

ถ้าเป็น J-1, F-1 Public school, แคนาดา และยุโรป จะพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ส่วน F-1 Private, ญี่ปุ่น และจีน จะพักกับหอพักของโรงเรียนครับ ซึ่งทั้งครอบครัวอุปถัมภ์และหอพักของทางโรงเรียนได้ผ่านการตรวจสอบและดูแลด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ในประเทศและเขตพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราได้รับความปลอดภัยครับ

ถ้าเป็นทุนทำไมต้องจ่ายตังค์เพิ่ม?

การให้ทุนของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ทั้งจำนวนทุนและจำนวนเงินสนับสนุน บางประเทศได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาล บางประเทศได้รับทุนสนับสนุนโดยตรงจากทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนนี้จะได้รับทุนสนับสนุนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่ไม่ได้คลอบคลุมซึ่งถูกเรียกว่าค่าใช้จ่ายสมทบ

ถ้ามีปัญหากับ Host Family จะทำยังไง?

นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหาที่คลาสสิคที่สุดตลอดกาล น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการแจ้งขั้นตอนในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Host Family ว่า ขั้นแรกถ้ามีปัญหากับ Host ก็ให้เปิดอกคุยกับ Host ก่อน และถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ปรึกษากับผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ที่น้องอยู่ ซึ่งเราเรียกว่า Area Representative เพื่อให้ AR เข้ามาช่วยพูดคุยกับ Host ให้ และถ้าทาง AR ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะรายงานเรื่องไปที่สำนักงานใหญ่ของแต่ละประเทศ

อยู่ที่นู่นถ้ามีปัญหาจะมีคนดูแลไหม?

ที่นู่นน้องๆทุกคนจะมีผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ที่น้องอยู่ ซึ่งเราเรียกสั้นๆว่า AR เพื่อคอยช่วยดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโครงการ

กลับมาต้องซ้ำชั้นไหม?

เป็นคำถามสุดคลาสสิคอันดับสอง ซึ่งต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนกว่า 99.99% อนุญาตให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเมื่อกลับมาแล้วไม่ต้องซ้ำชั้น และจะทำการเทียบโอนหน่วยกิตให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดยอ้างอิงจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักการและแนวปฏิบัติการเทียบชั้นการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน โดยมีเงื่อนไขว่านักเรียนจะต้องไปเลือกลงวิชาเรียนตามแผนการเรียนที่นักเรียนได้เรียนอยู่ เพื่อที่จะสามารถนำคะแนนจากรายวิชาเหล่านั้นมาเทียบโอนได้อย่างสอดคล้องกัน

แล้วเรื่องเรียน รด. จะทำอย่างไร?

นักเรียนชายที่เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถขอใบลาพักการเรียนรักษาดินแดนได้จากทาง GIE เพื่อคงสภาพการเป็นนักศึกษาวิชาทหารเอาไว้ และเมื่อกลับมาสามารถไปเรียนต่อได้ และจะไปเรียนปี 3 ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1

ไปช่วงชั้นอะไรดีที่สุด?

โดยส่วนมากนักเรียนที่ไปจะอยู่ในช่วงชั้น ม.4-5 ส่วน ม.6 จะไม่ค่อยเป็นที่นิยมไปเพราะจะต้องกลับมาซ้ำภาคเรียนที่ 2 ยกเว้นไปแบบโครงการพิเศษที่สามารถจบ ม.6 และรับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่นู่ได้เลย

ถ้าไปแล้วชอบ อยากเรียนที่นู่นต่อสามารถทำได้ไหม?

สามารถทำได้ครับ โดยแจ้งความประสงค์ศึกษาต่อกับทางเจ้าหน้าที่ของ GIE ก่อนจบโครงการ