Japan

USA

USA

Canada

Canada

UK

UK

Europe

Europe

Japan

Japan

China

China

#Dek65 ฟังทางนี้! เจาะลึกทุกเรื่องเรียนต่อในระดับปริญญาตรีฟินแลนด์พร้อมโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบการศึกษา

#Dek65 ฟังทางนี้! เจาะลึกทุกเรื่องเรียนต่อในระดับปริญญาตรีฟินแลนด์พร้อมโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบการศึกษา

อ่านต่อ
GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!!  ฟรีค่าสมัครสอบ

GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!! ฟรีค่าสมัครสอบ

อ่านต่อ
Finland

Finland

อ่านต่อ
สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

อ่านต่อ
GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

อ่านต่อ
Ireland

Ireland

อ่านต่อ

 

Japan

ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น 

ลักษณะการเรียน

  • นักเรียนที่ต้องการไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น จะต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับพื้นฐาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
  • นักเรียนจะเรียนเป็น 3 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 (เมษายน – กรกฎาคม) เรียนเตรีมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว

ภาคเรียนที่ 2 -3 (สิงหาคม – มีนาคม) หากผ่านการประเมินด้านภาษาจากโรงเรียนแล้ว จะได้เข้าเรียนในชั้นปกติร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น

** เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา จะได้รับ Transcript กลับประเทศไทย

ที่พัก

  • นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น จะไม่พักกับโฮสแฟมิลี่ แต่จะพักในหอพักของโรงเรียน ห้องละ 2 คน อาหารวันละ 3 มื้อ
  • ปิดภาคเรียน 2-3 สัปดาห์ นักเรียนต้องออกจากหอพัก (เดินทากลับประเทศไทย หรือไปพักบ้านเพื่อน บ้านญาติ)

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  • นักเรียนจะต้องซื้อเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน
  • ค่าตำราเรียน
  • ค่าทำกิจกรรมพิเศษ 1-2 กิจกรรม
  • (กิจกรรมอื่นๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)