UK

USA

USA

Canada

Canada

UK

UK

Europe

Europe

Japan

Japan

China

China

GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!!  ฟรีค่าสมัครสอบ

GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!! ฟรีค่าสมัครสอบ

อ่านต่อ
Finland

Finland

อ่านต่อ
สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

อ่านต่อ
GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

อ่านต่อ
Ireland

Ireland

อ่านต่อ
Spain

Spain

อ่านต่อ

England

The UK Experience (ทุนประเทศอังกฤษ)

GIE นำเสนอทุนศึกษาระดับมัธยมตั้งแต่อายุ 11-18 ปี ทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนที่ต้องการ ทั้งในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์และเอลส์ โปรแกรมการเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 1 ภาคเรียนไปจนถึง 2 ปีการศึกษา นักเรียนจะได้ใช้ชีวิตศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งที่โรงเรียนและในครอบครัวของ Host Family

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ

ในระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 11 ปี ในระดับ year หรือเรียกว่า 1st year Secondary ไปจนถึง year 11 เรียกว่า  5th year Secondary ซึ่งในระดับ 4th – 5th  Secondary นักเรียนจะเรียนหลักสูตร GCSE หลังจากนั้น นักเรียนจะเข้าสู่ระดับ Six Form คือ year 12-13 หรือเรียกว่า Upper 5th – 6th ซึ่งจะเน้นหลักสูตรภาควิชาการ เน้นการเข้าสู่มหาวิทยาลัย ด้วยหลักสูตร เรียกว่า A Level and IB Course.

คุณสมบัติของนักเรียนที่ประสงค์จะสอบชิงทุนไปเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ

– ต้องมีความสามารทางภาษาอังกฤษในระดับ intermediate เป็นอย่างน้อย

– มีบุคลิกที่มีความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

– มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

– สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี