• GIE Thailand

  UK

  England

  The UK Experience (ทุนประเทศอังกฤษ)

  GIE นำเสนอทุนศึกษาระดับมัธยมตั้งแต่อายุ 11-18 ปี ทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน นักเรียนสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนที่ต้องการ ทั้งในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์และเอลส์ โปรแกรมการเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 1 ภาคเรียนไปจนถึง 2 ปีการศึกษา นักเรียนจะได้ใช้ชีวิตศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งที่โรงเรียนและในครอบครัวของ Host Family

  ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ

  ในระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 11 ปี ในระดับ year หรือเรียกว่า 1st year Secondary ไปจนถึง year 11 เรียกว่า  5th year Secondary ซึ่งในระดับ 4th – 5th  Secondary นักเรียนจะเรียนหลักสูตร GCSE หลังจากนั้น นักเรียนจะเข้าสู่ระดับ Six Form คือ year 12-13 หรือเรียกว่า Upper 5th – 6th ซึ่งจะเน้นหลักสูตรภาควิชาการ เน้นการเข้าสู่มหาวิทยาลัย ด้วยหลักสูตร เรียกว่า A Level and IB Course.

  คุณสมบัติของนักเรียนที่ประสงค์จะสอบชิงทุนไปเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ

  – ต้องมีความสามารทางภาษาอังกฤษในระดับ intermediate เป็นอย่างน้อย

  – มีบุคลิกที่มีความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

  – มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

  – สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี