Testimonials

USA

USA

Canada

Canada

UK

UK

Europe

Europe

Japan

Japan

China

China

#Dek65 ฟังทางนี้! เจาะลึกทุกเรื่องเรียนต่อในระดับปริญญาตรีฟินแลนด์พร้อมโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบการศึกษา

#Dek65 ฟังทางนี้! เจาะลึกทุกเรื่องเรียนต่อในระดับปริญญาตรีฟินแลนด์พร้อมโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบการศึกษา

อ่านต่อ
GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!!  ฟรีค่าสมัครสอบ

GIE มีข่าวดีมาบอกจ้า !!! ฟรีค่าสมัครสอบ

อ่านต่อ
Finland

Finland

อ่านต่อ
สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

สมัครสอบรุ่นที่ 19 วันนี้่ จาก 300 เหลือเพียง 200 บาท

อ่านต่อ
GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

GIE รุ่นที่ 19🥳🎉 เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้!!!

อ่านต่อ
Ireland

Ireland

อ่านต่อ
น้องปัญจมาภรณ์ ภิญโญพิทักษ์ รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องปัญจมาภรณ์ ภิญโญพิทักษ์ รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ
น้องสิรภพ ปั้นมณี รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องสิรภพ ปั้นมณี รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ
น้องธนภัทร อัศวศิริเลิศ รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องธนภัทร อัศวศิริเลิศ รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ
น้องปภังกร สุขสวัสดิ์ รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องปภังกร สุขสวัสดิ์ รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ
น้องณภัทรกฤชษ์ อัศวโรจน์พาณิช รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องณภัทรกฤชษ์ อัศวโรจน์พาณิช รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ
น้องภูรินทร์ อินทศักดิ์อุบล รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องภูรินทร์ อินทศักดิ์อุบล รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ
น้องพาขวัญ สรรพวัฒน์ รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องพาขวัญ สรรพวัฒน์ รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ
น้องศุภวิชญ์ อ.ใบหยกวิจิตร รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้องศุภวิชญ์ อ.ใบหยกวิจิตร รุ่นที่ 17 กับเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านต่อ